Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 şi 120

Autor: Conta Conect
noiembrie23

Formular

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 (Declarație privind impozitul pe profit) și 120 (Decont privind accizele).

Formularele se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 şi 120

Noi modificări a Instrucțiunilor de completare a numărului de evidenţă a plății

Autor: Conta Conect
noiembrie17

contabilitate
Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea și completarea OMFP nr. 1870/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidenţă a plății.

Prezentul proiect de ordin modifică şi completează prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, cu modificările şi completările ulterioare, motivat de prevederile art. 1, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale.

Aceste prevederi legale reglementează faptul că, „în scopul acordării anulării, pentru cota de 45,8% din dobânda datorată potrivit alin. (1) lit. b) şi c), sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art.115 alin.(32) din Codul de procedură fiscală„.

Prin urmare, în scopul punerii în aplicare a acestor dispoziţii legale, se impune utilizarea numărului de evidenţă a plăţii pentru stingerea creanţelor fiscale reprezentând dobândă/majorare de întârziere, stabilită printr-o decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii, pentru preluarea acestuia de către contribuabil în documentul de plată.

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Noi modificări a Instrucțiunilor de completare a numărului de evidenţă a plății

Instrucțiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile din Legea concurenței, se modifică

Autor: Conta Conect
august5

bigthumb_1363780714.24_CONSILIUL_CONCURENTEI-SFin-500-x-333

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consiliul Concurenţei a supus spre consultare publică proiectul de Instrucțiuni pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 50¹ din Legea Concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010.

Proiectul prevede următoarele modificări:

  1. La Capitolul II: Nivelul de bază – I. Determinarea nivelului de bază, după punctul 2 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    „În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.”
  2. La Capitolul IV: Alte prevederi, după punctul 1 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    „În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.”

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc până la data de 14 august 2015.

Categorii: Institutii publice, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Instrucțiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile din Legea concurenței, se modifică

Moţiune simplă privind fondurile europene în guvernarea PSD

Autor: Conta Conect
martie5

lc-olesea

Ludovic Orban, liderul deputaţilor PNL, a declarat că PNL a depus la Camera Deputaţilor o moţiune intitulată „Fondurile europene în guvernarea PSD – între Făt-Frumos şi Fata Morgana”.

Moţiunea a fost semnată de 109 deputaţi ai PNL şi ai grupului Democrat şi Popular şi de mai mulţi deputaţi neafiliaţi.

Un comunicat al grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor arată că moţiunea face o trecere în revistă a principalelor Programe Operaţionale şi situaţia lor în acest moment, „în condiţiile existenţei unui risc foarte mare de pierdere a fondurilor europene din cauza guvernării lui Victor Ponta”.

Potrivit liberalilor, „cea mai gravă situaţie se înregistrează la POS Transport, unde proiectele înregistrează întârzieri faţă de termenele contractuale (proiectele de reabilitare a căii ferate Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria) sau au termene de finalizare după 31 decembrie 2015 (autostrăzile Sebeş-Turda loturile 3 şi 4, Lugoj-Deva loturile 2,3,4). În aceste cazuri, România ar putea fi nevoită să acopere de la bugetul de stat întreaga valoare„.

În ceea ce priveşte POSDRU, programul funcţionează după legi proprii, altfel nu ne putem explica apariţia celor peste 100 de instrucţiuni publicate până acum. Mai mult, linia de finanţare pentru proiecte în domeniul economiei sociale a fost lansată cu întârziere, iar românii din Diaspora sunt amăgiţi cu fonduri pentru proiecte cu durata de 7 luni, dar apelul nu a fost nici acum lansat„, a mai arătat grupul parlamentar al PNL.

Categorii: Fonduri europene, Transporturi | Comentariile sunt închise pentru Moţiune simplă privind fondurile europene în guvernarea PSD

S-au publicat noile instrucţiuni de completare a documentului e-DA

Autor: Conta Conect
iunie2

eurfiscDe la crearea Pieţei Unice Europene, la 1 ianuarie 1993, mişcările intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv urmau să aibă loc numai între operatorii economici autorizaţi şi însoţite de documentul administrativ DAI, precum şi de o garanţie care să confere o siguranţă financiară deplasării, garanţie ce urma să fie eliberată atunci când produsele ajungeau la destinaţie.

Necesitatea unei mai bune monitorizări a acestor mişcări de produse accizabile pentru limitarea fraudelor a condus la înfiinţarea unei legături electronice între comercianţi prin administraţiile fiscale/vamale ale statelor membre, care a devenit cunoscută sub numele de EMCS.

EMCS (Excise Movement and Control System – Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor. Începând cu 1 Aprilie Mai mult »

Categorii: Accize, Articole | Comentariile sunt închise pentru S-au publicat noile instrucţiuni de completare a documentului e-DA

ANAF modifică 4 formulare fiscale

Autor: Conta Conect
decembrie12

Fiscul-iti-poate-stabili-din-oficiu-impozitele-taxele-si-contributiile-pe-care-le-ai-de-plata-320x200

Noutate legislativăAgenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să modifice patru formulare.

Conform unui comunicat de presă, ANAF a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare.

Potrivit proiectului, vor fi introduse noi rubrici în următoarele patru formulare:

  • 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”,
  • 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”,
  • 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.
  • 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit”

De asemenea, ANAF propune şi modificarea instrucţiunilor de completare a formularelor 200, 201, 204 şi 205.

Proiectele de acte normative iniţiate de ANAF sunt făcute publice pe site-ul instituţiei (www.anaf.ro).

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru ANAF modifică 4 formulare fiscale

Modelul, conţinutul formularului 307 – aprobare

Autor: Conta Conect
august23

calculator

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat spre dezbatere publică Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea /corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“.

Potrivit proiectului a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, dar şi instrucţiunile de completare, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului.

Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin formularul 307 va fi achitată la bugetul
de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor” deschis la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Modelul, conţinutul formularului 307 – aprobare

Formularele utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Autor: Conta Conect
februarie4

insolOrdinul M.J. nr. 359/2013, publicat în M.Of. nr. 69 din 1 februarie 2013, aprobă formularele utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 – 1.032 din Codul de procedură civilă, şi anume formularul de cerere de valoare redusă, formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere şi formularul de răspuns. De asemenea actul aprobă instrucţiuni detaliate cu privire la modul de completare al fiecăruia din aceste formulare.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Formularele utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Ordinul nr. 65 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011

Autor: Conta Conect
ianuarie28

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul Nr.65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.
Astfel, potrivit actului normativ, sunt aduse modificări la:
a) anexa nr. 4, la „Instrucţiuni pentru completarea formularului (392 A) «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….»“ ;
Formularul «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….» se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei.
b) anexa nr. 4, la „Instrucţiuni pentru completarea formularului (392 B) «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….»“
Formularul «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….» se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Categorii: Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Ordinul nr. 65 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011

Modificarea unor formulare fiscale privind impozitul pe venit

Autor: Conta Conect
decembrie17

A fost aprobat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.
Prin acest act normativ sunt aprobate modelele, conţinutul şi instrucţiunile de completare şi depunere pentru formularele:
– 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” şi
– 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit,”
care se folosesc pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012.
Formularul 204 se completează şi se depune de:
1. asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit Titlului IV indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în cazul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real.
2. persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.
Formularul se depune până la 15 martie a anului următor celui de raportare de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală direct la registratura sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată.
Formularul 205 se completează şi se depune de:
1. plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
2. intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
3. plătitorii de venituri din salarii.
Astfel au fost eliminate unele categorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, având în vedere includerea acestora în categoria veniturilor obţinute în baza contractelor civile, potrivit Codului Civil şi au fost introduse rubrici speciale referitoare la veniturile din arendare şi veniturile din salarii.
Declaraţia se depune la organul fiscal competent în format electronic (format .pdf, cu fişier .xml ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii. Formatul hârtie cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.
Declaraţia se completează şi se depune:
– până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat;
– ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completând şi depunând o declaraţie rectificativă, în condiţiile art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.
Formularul 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.
În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.
În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declaraţia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidenţa fiscală.
Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate, declaraţia se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia. În situaţia în care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi, angajatorul care i-a detaşat comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare salariat, precum şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unităţii de la care au fost detaşaţi informaţii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reţinut pentru angajat, în scopul completării declaraţiei.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Modificarea unor formulare fiscale privind impozitul pe venit

Arhiva