Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ghid privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene

Autor: Diana Jitaru
octombrie4

ANAF a publicat ghidul privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene.

Persoanele impozabile stabilite în România, care au efectuat importuri și achiziții de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene – pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitată în acel stat, prin completarea și depunerea formularului 318 „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, TVA | Comentariile sunt închise pentru Ghid privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene

Procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA

Autor: Diana Jitaru
septembrie15

Ordinul nr. 2494/2023 prevede modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, TVA | Comentariile sunt închise pentru Procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA

Procedura de restituire a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit

Autor: Diana Jitaru
septembrie4

Ordinul nr. 2438/2023 prevede aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea nonprofit care are dreptul să solicite restituirea.

Mai mult »
Categorii: Articole, Fiscalitate, TVA | Comentariile sunt închise pentru Procedura de restituire a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit

Procedura de restituire TVA aferente achizițiilor de bunuri efectuate de entitățile nonprofit

Autor: Diana Jitaru
august21

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, TVA | Comentariile sunt închise pentru Procedura de restituire TVA aferente achizițiilor de bunuri efectuate de entitățile nonprofit

Facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile între firme

Autor: Diana Jitaru
iulie31

La 27 iulie 2023 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie, Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile între firme

Măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante

Autor: Diana Jitaru
iulie7

Ordinul nr. 2045/2023 prevede modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Institutii publice, TVA | Comentariile sunt închise pentru Măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante

Notificarea pentru aplicarea, încetarea aplicării sistemului TVA la încasare trebuie depusă astăzi!

Autor: Diana Jitaru
mai15

Astăzi este termenul limită pentru depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Notificarea pentru aplicarea, încetarea aplicării sistemului TVA la încasare trebuie depusă astăzi!

Calendarul obligațiilor fiscale ale lunii mai!

Autor: Diana Jitaru
mai4

Conform calendarului obligațiilor fiscale publicat de ANAF, luni, 08,05,2023, trebuie să aveți în vedere depunerea următoarelor declarații fiscale:

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Calendarul obligațiilor fiscale ale lunii mai!

Modificări de ultimă oră ale Codului fiscal!

Autor: Diana Jitaru
aprilie18

Legea nr. 88/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Modificări de ultimă oră ale Codului fiscal!

Calendarul obligațiilor fiscale ale lunii aprilie 2023

Autor: Diana Jitaru
aprilie3

ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale ale lunii aprilie 2023.

Vineri, 7 aprilie trebuie sa aveți în vedere depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

După caz, contribuabilii depun:
– Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
– Formularul 013 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.
– Formularul 015 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România
-Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
– Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
– Formularul 030 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.
– Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.
– Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
– Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Calendarul obligațiilor fiscale ale lunii aprilie 2023
« Older Entries

Arhiva