Taxe majorate de înscriere în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă

Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Bucureşti în data de 22 septembrie 2012, prin Hotărârea nr. 3/2012 a modificat Anexa nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Anexele nr. 4 şi 5, care se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din noua hotărâre.

Astfel, noul act normativ modifică nivelul taxelor şi cotizaţiilor, precum şi o serie de taxe percepute pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare. Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare pentru:

A. Pentru societăţile profesionale: cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire – 50 lei, cerere înregistrare societate profesională/filială a societăţii – 400 lei, eliberare certificat de înregistrare – 200 lei, cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada – 60 lei, cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România) – 100 lei, cerere de eliberare certificat constatator (pentru cei care nu sunt membri ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România)  -200 lei, cereri de furnizare informaţii: cerere de furnizare informaţii (conform model) – se taxează fiecare poziţie cu 40 lei, cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar- 20 lei/pagină, cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar – 40 lei/pagină, cerere de preschimbare certificat de înregistrare – 100 lei

B. Pentru cabinetele individuale şi cabinete asociate: cerere înregistrare cabinet individual/cabinete asociate – 200 lei, eliberare certificat de înregistrare – 100 lei, cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada – 30 lei, cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România) – 50 lei, cerere de eliberare certificat constatator (pentru cei care nu sunt membri ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România) – 150 lei, cereri de furnizare informaţii: cerere de furnizare informaţii (conform model) – se taxează fiecare poziţie cu 20 lei, cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar – 10 lei/pagină, cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar – 20 lei/pagină, cerere de preschimbare certificat de înregistrare – 50 lei.

În ceea ce priveşte taxele şi cotizaţiile, actul normativ prevede că taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă va fi de 1.200 lei, iar taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România fără examen şi cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.

Taxa de înscriere în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România va fi de:
a) 1.200 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces în profesie;
b) 10.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de examen şi stagiu de pregătire profesională;
c) 1.500 lei pentru persoane juridice.

Cotizaţia anuală este de: 650 lei pentru persoane fizice compatibile şi 433 lei pentru persoane fizice incompatibile. Taxa anuală pentru persoanele juridice rămâne la acelaşi nivel, de 2.000 lei. Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie este de 1.500 lei.

Acul normativ aduce noutăţi şi în ceea ce priveşte plafonul minim de asigurare profesională.