Categorie: Articole

 • Dreptul la preaviz!

  Preavizul este un drept al uneia dintre părți, în timp ce pentru cealaltă reprezintă o obligație. Astfel, avem atât dreptul, cât și obligația, atât a angajatorului cât și a salariatului, prevăzute de Codul muncii, însă durata și condițiile sunt elemente negociabile, fiind obligatorie precizarea lor în cadrul contractului individual de muncă.

 • Ultimele modificări ale Codului fiscal!

  În Monitorul Oficial nr. 534/2024 a fost publicată OUG nr. 59/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale.

 • Deschiderea unei afaceri în domeniul prestării unor activități de înfrumusețare

  ANAF aduce lămuriri prvind privind deschiderea unei afaceri în domeniul prestării unor activități de înfrumusețare. Dacă doriți să începeți o afacere în domeniul prestării unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală trebuie să vă adresați Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) în vederea autorizării.

 • Codul Muncii. Munca de noapte!

  Conform Codului muncii, munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte. Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

 • Contractul colectiv de muncă în accepțiunea Codului muncii!

  Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

 • Răspunderea penală în accepțiunea Codului muncii!

  Codul muncii prevede reglementări privind răspunderea penală. Astfel, se prevede că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în…

 • Clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate!

  În Monitorul Oficial nr. 347/2024 a fost publicată OUG nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou – născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou – născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen. Ordonanța de…

 • Încheierea contractului individual de muncă!

  Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Potrivit Codului muncii, părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

 • Se menține rata dobânzii de politică monetară

  Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

 • Donatorii pot beneficia de scutirea impozitului pe clădiri și teren!

  Legea nr. 74/2024 modifică şi completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se prevede că, consiliile locale pot hotărî acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri și teren pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire situată în România şi care fac dovada a cel puţin trei donări de sânge în cursul unui…