Categorie: Articole

 • Răspunderea penală în accepțiunea Codului muncii!

  Codul muncii prevede reglementări privind răspunderea penală. Astfel, se prevede că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în…

 • Clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate!

  În Monitorul Oficial nr. 347/2024 a fost publicată OUG nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou – născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou – născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen. Ordonanța de…

 • Încheierea contractului individual de muncă!

  Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Potrivit Codului muncii, părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

 • Se menține rata dobânzii de politică monetară

  Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

 • Donatorii pot beneficia de scutirea impozitului pe clădiri și teren!

  Legea nr. 74/2024 modifică şi completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se prevede că, consiliile locale pot hotărî acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri și teren pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire situată în România şi care fac dovada a cel puţin trei donări de sânge în cursul unui…

 • Modificări importante au fost aduse Codului fiscal!

  OUG nr. 30/2024 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. Principalele modificări aduse OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizează:

 • Ce prevede Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular?

  Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular au fost modificate de Hotărârea nr. 222/2024. Detectivul particular îşi poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei…

 • Este oficial! Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va fi reorganizată!

  În Monitorul Oficial nr. 228/2024 a fost publicată OUG nr. 23/2024 unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reorganizarea activităţii acesteia, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 • Comercializarea băuturilor energizante către minori este sancționată!

  Legea nr. 42/2024 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Astfel, se sancționează comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit, inclusiv prin automate comerciale, a băuturilor energizante către minori de către unităţile autorizate să comercializeze băuturi energizante; băuturi energizante sunt…

 • Conflictele de muncă. Cum le rezolvăm?

  Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă. Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict…