Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Articole

Obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor!

Autor: Diana Jitaru
septembrie19

Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate, denumiţi în continuare lucrători desemnaţi.

Mai mult »
Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor!

Procedura de restituire a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit

Autor: Diana Jitaru
septembrie4

Ordinul nr. 2438/2023 prevede aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea nonprofit care are dreptul să solicite restituirea.

Mai mult »
Categorii: Articole, Fiscalitate, TVA | Comentariile sunt închise pentru Procedura de restituire a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit

Răspunderea patrimonială a angajatului!

Autor: Diana Jitaru
septembrie1

Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

Mai mult »
Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Răspunderea patrimonială a angajatului!

Obligații pentru angajatori în perioadele de caniculă!

Autor: Diana Jitaru
august30

Angajatorii au obligații legale în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă având în vedere avertizările emise de Administraţia Naţională de Meteorologie referitoare la temperaturile ridicate ce vor fi atinse și indicele temperatură-umezeală depăşind pragul critic de 80 de unităţi.

Mai mult »
Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Obligații pentru angajatori în perioadele de caniculă!

Competența materială și teritorială în cazul litigiilor de muncă

Autor: Diana Jitaru
august25

Codul muncii prevede că jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali.

Mai mult »
Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Competența materială și teritorială în cazul litigiilor de muncă

Concilierea conflictelor de muncă!

Autor: Diana Jitaru
august23

Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.

Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.

Mai mult »
Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Concilierea conflictelor de muncă!

Utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă

Autor: Diana Jitaru
august3

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat.

Legea 208/2021 prevede că părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

Atenție! Contractele individuale de muncă şi actele adiţionale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, precum şi înscrisurile/ documentele din domeniul relaţiilor de muncă se arhivează de către angajator şi vor fi puse la dispoziţia organelor de control competente, la solicitarea acestora.

Potrivit legislației, angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă.

Trebuie să aveți în vedere că la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă, părţile trebuie să utilizeze acelaşi tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică.

Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă

Obligațiile angajatorului pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor!

Autor: Diana Jitaru
august1

Potrivit legislației angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii și să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

Mai mult »
Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Obligațiile angajatorului pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor!

Salariaţii care au în întreţinere copii pot beneficia de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă

Autor: Diana Jitaru
iulie25

În Monitorul Oficial nr. 673/2023 a fost publicată Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Ca noutate, se prevede că la cerere, salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

Mai mult »
Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Salariaţii care au în întreţinere copii pot beneficia de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă

Particularitățile contractului de ucenicie!

Autor: Diana Jitaru
iulie21

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

Potrivit Legii nr. 279/2005 ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă; angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Mai mult »
Categorii: Articole, Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Particularitățile contractului de ucenicie!
« Older Entries

Arhiva