Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Propuneri legislative

Ce prevede proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare?

Autor: Diana Jitaru
septembrie27

Senatul României a publicat “Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Ce prevede proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare?

Un proiect prevede reglementarea unor aspecte contabile!

Autor: Diana Jitaru
noiembrie28

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Prin proiectul de ordin se propune completarea reglementărilor contabile cu prevederi explicite cu privire la tratamentul contabil aplicabil atunci când o entitate acordă unui client dreptul de a utiliza proprietatea sa intelectuală. Astfel, modalitatea în care aceasta recunoaște veniturile corespunzătoare este determinată de prevederile contractuale.

Mai mult »
Categorii: Contabilitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Un proiect prevede reglementarea unor aspecte contabile!

Formularul procesului-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii se află în fază de proiect

Autor: Diana Jitaru
august19

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Formularul procesului-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii se află în fază de proiect

Un proiect prevede modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Autor: Diana Jitaru
august12

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Un proiect prevede modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Proiect. Procedura de anulare a unor obligaţii fiscale

Autor: Diana Jitaru
mai25

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

Mai mult »
Categorii: Contributii sociale, Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect. Procedura de anulare a unor obligaţii fiscale

Proiect. Creşterea salariului cu 200 lei nu va fi impozitată

Autor: Diana Jitaru
mai5

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Impozit pe venit, Munca. Asigurari sociale. Pensii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect. Creşterea salariului cu 200 lei nu va fi impozitată

Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” va fi actualizat

Autor: Diana Jitaru
martie17

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”.

Mai mult »
Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” va fi actualizat

Guvernul a adoptat proiectul de modificare a Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei

Autor: Diana Jitaru
februarie25

Guvernul României a adoptat Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care transpune în dreptul românesc Directiva (UE) 2019/1023 privind restructurarea şi insolvenţa.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Guvernul a adoptat proiectul de modificare a Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei

Proiect.Noi modele pentru formularul 205 şi 207!

Autor: Diana Jitaru
ianuarie31

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”.

Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:

– reglementarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr.165/2013;

-modificarea termenului de depunere a formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”;

-reglementarea obligației de depunere a formularului 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” și de către plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect.Noi modele pentru formularul 205 şi 207!

Ministerul Finanţelor propune modificări ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală

Autor: Diana Jitaru
ianuarie28

În ceea ce priveşte Codul de procedură fiscală modificările vizează:

1. Flexibilizarea condiţiilor de accesare a eşalonării la plată prin crearea posibilităţii depunerii cererii de eşalonare şi de către debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, condiţia fiind ca până la data emiterii deciziei de eşalonare aceştia să iasă din procedura de insolvenţă. Totodată, se creează posibilitatea acordării eşalonării la plată şi pentru sumele pentru care s-a stabilit răspunderea, potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară.

2. Încetarea obligațiilor declarative pe perioada inactivității sau a suspendării activității pentru contribuabilii care au înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară sau au suspendată activitatea.

3. Reglementarea expresă a modalității de restituire a impozitului pe dividende în cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, rezultă sume de restituit de la buget.

În ceea ce priveşte Codul Fiscal modificările vizează instituirea obligației notarilor publici de declarare a tranzacțiilor din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia situate sub plafonul neimpozabil de 450.000 lei.

Categorii: Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Ministerul Finanţelor propune modificări ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală
« Older Entries

Arhiva