Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Propuneri legislative

Proiect. Procedura de anulare a unor obligaţii fiscale

Autor: Diana Jitaru
mai25

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

Mai mult »
Categorii: Contributii sociale, Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect. Procedura de anulare a unor obligaţii fiscale

Proiect. Creşterea salariului cu 200 lei nu va fi impozitată

Autor: Diana Jitaru
mai5

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Impozit pe venit, Munca. Asigurari sociale. Pensii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect. Creşterea salariului cu 200 lei nu va fi impozitată

Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” va fi actualizat

Autor: Diana Jitaru
martie17

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”.

Mai mult »
Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” va fi actualizat

Guvernul a adoptat proiectul de modificare a Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei

Autor: Diana Jitaru
februarie25

Guvernul României a adoptat Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care transpune în dreptul românesc Directiva (UE) 2019/1023 privind restructurarea şi insolvenţa.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Guvernul a adoptat proiectul de modificare a Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei

Proiect.Noi modele pentru formularul 205 şi 207!

Autor: Diana Jitaru
ianuarie31

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”.

Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:

– reglementarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr.165/2013;

-modificarea termenului de depunere a formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”;

-reglementarea obligației de depunere a formularului 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” și de către plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect.Noi modele pentru formularul 205 şi 207!

Ministerul Finanţelor propune modificări ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală

Autor: Diana Jitaru
ianuarie28

În ceea ce priveşte Codul de procedură fiscală modificările vizează:

1. Flexibilizarea condiţiilor de accesare a eşalonării la plată prin crearea posibilităţii depunerii cererii de eşalonare şi de către debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, condiţia fiind ca până la data emiterii deciziei de eşalonare aceştia să iasă din procedura de insolvenţă. Totodată, se creează posibilitatea acordării eşalonării la plată şi pentru sumele pentru care s-a stabilit răspunderea, potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară.

2. Încetarea obligațiilor declarative pe perioada inactivității sau a suspendării activității pentru contribuabilii care au înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară sau au suspendată activitatea.

3. Reglementarea expresă a modalității de restituire a impozitului pe dividende în cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, rezultă sume de restituit de la buget.

În ceea ce priveşte Codul Fiscal modificările vizează instituirea obligației notarilor publici de declarare a tranzacțiilor din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia situate sub plafonul neimpozabil de 450.000 lei.

Categorii: Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Ministerul Finanţelor propune modificări ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală

Acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022!

Autor: Diana Jitaru
ianuarie13

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

Mai mult »
Categorii: Munca. Asigurari sociale. Pensii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022!

Proiect. Stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

Autor: Diana Jitaru
ianuarie10

Un proiect de Ordin al președintelui ANAF prevede stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B.

Transmiterea facturilor emise în sistemul naţional privind factura electronică RO eFactura se instituie în două etape, respectiv:
a) în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, furnizorii pot să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;
b) începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligaţi, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Mai mult »
Categorii: Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect. Stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

2 decembrie 2022, zi liberă pentru bugetari!

Autor: Diana Jitaru
ianuarie4

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022.

Mai mult »
Categorii: Munca. Asigurari sociale. Pensii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru 2 decembrie 2022, zi liberă pentru bugetari!

Proiect. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va putea solicita înregistrare fiscală din oficiu

Autor: Diana Jitaru
decembrie7

Un proiect de Ordin al președintelui A.N.A.F. prevede modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii .

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va putea solicita înregistrare fiscală din oficiu
« Older Entries

Arhiva