Categorie: Munca. Asigurari sociale. Pensii

 • Indemnizațiile lunare pentru adultul cu handicap grav și pentru copilul cu handicap grav vor fi majorate!

  OUG nr. 50/2024 prevede modificarea art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Indemnizațiile lunare pentru adultul cu handicap grav și pentru copilul cu handicap grav vor fi majorate începând cu drepturile aferente lunii iunie 2024, care se vor plăti în luna iulie. Creșterea va…

 • Codul Muncii. Munca de noapte!

  Conform Codului muncii, munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte. Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

 • Noi drepturi sunt acordate persoanelor cu handicap!

  Legea nr. 136/2024 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Persoanele cu handicap beneficiază de scutire de la plata tarifului de omologare individuală perceput de Registrul Auto Român, pentru autovehiculele special modificate faţă de configuraţia iniţială în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, pe toată durata…

 • Contractul colectiv de muncă în accepțiunea Codului muncii!

  Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

 • Medicii de familie pot elibera certificate de concediu medical cu durata de cel mult 7 zile!

  Ordinul nr. 2447/2024 prevede aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

 • Modificări ale Legii salarizării!

  Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost modificată și completată de OUG nr. 40/2024. Actul normativ creează cadrul legal pentru a putea fi plătit personalul medical care aparține ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională și care efectuează gărzi.

 • Va fi pusă în funcțiune o platformă digitală de gestionare a tichetelor pentru lucrătorii casnici!

  OUG nr. 38/2024 modifică şi completează Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic. Modificările și completările pe care această Ordonanță de Urgență le aduce cadrului legislativ existent privind reglementarea activității prestatorului casnic clarifică o serie de aspecte constatate în etapa de operaționalizare a sistemului de tichete de activități casnice, în raport cu cerința obținerii…

 • Răspunderea penală în accepțiunea Codului muncii!

  Codul muncii prevede reglementări privind răspunderea penală. Astfel, se prevede că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în…

 • Angajatorii stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaţilor!

  Legea nr. 87/2024 modifică şi completează Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

 • Încheierea contractului individual de muncă!

  Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Potrivit Codului muncii, părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.