A fost actualizată Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN)

Ordinul nr. 377/2024 prevede actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională.

Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi produse care depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă, astfel, o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanţa clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp.

În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaţionale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate şi corelate cu clasificările activităţilor economice, pe criteriul originii economice.


Publicat

în

de către