Ajutor pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia

Hotărârea nr. 152/2024 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19, afectaţi de creşterea ROBOR.

Prin acest act normativ, se instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor beneficiare în perioada pandemiei Covid de ajutorul de stat instituit prin Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață IMM Invest–Romania, respectiv a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022.

Schema de minimis are rolul de a finanța diferențele de dobândă generate de creșterea ROBOR și care nu pot fi acoperite din ajutorul de stat aprobat prin acordurile de finanțare conform celor două acte normative.
Bugetul total al schemei este de 86,56 milioane lei, iar plata ajutorului de minimis se realizează până la data de 31 decembrie 2025.

Prin implementarea Programului se urmărește:
-acordarea de ajutor de minimis unui număr de 9.200 de beneficiari;
-menținerea locurilor de muncă și evitarea distrugerii capitalului IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie, parte fundamentală a economiei românești;
-asigurarea pentru fiecare beneficiar al schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a plãții celor 8, respectiv 24 luni de dobândă prevăzute de legislație;
-asigurarea măsurilor necesare pentru derularea activității curente precum și pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate de către beneficiarii programului IMM INVEST ROMANIA prin accesarea finanțărilor garantate în cadrul programului;
-acces rapid la Program prin colaborarea cu instituțiile de credit ce finanțează în acest moment IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare de piață medie și derularea prin FNGCIMM/FGCR/FRC, Fonduri de garantare destinate sprijinirii IMM-urilor întreprinderilor cu capitalizare de piață medie.

Potrivit știrilor juridice, pot beneficia de prevederile prezentului program operatorii economici care nu au depăşit plafonul de ajutor de stat de 2,3 milioane de euro per întreprindere, la data acordării ajutorului de stat iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea sprijinului acordat în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul in lei a 300.000 de euro.


Publicat

în

de către