Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea bunurilor mobile și imobile

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Ghiduri
curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil
veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea și
subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal.

Într-o manieră accesibilă și simplificată, ghidul conține informații utile privind
definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și
înregistrarea fiscală a acestuia, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS),
modalitățile de plată ale impozitului și a contribuției de asigurări sociale de
sănătate, precum și referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancțiuni.


Publicat

în

de către

Etichete: