Informații de interes referitoare la implementarea sistemului național privind factura electronică

Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura a fost creat în
vederea punerii la dispoziția operatorilor economici a unui serviciu electronic pentru emiterea și primirea facturilor.

Sistemul contribuie la susținerea unui mediu fiscal eficient, transparent și echitabil și la tranziția către o metodă de lucru bazată pe instrumente digitale, nu pe hârtii, răspunzând evoluțiilor tehnologice și cerințelor mediului de afaceri.

Standardizarea sistemului de facturare electronică la nivel internațional are beneficii semnificative în ceea ce privește funcționarea economiilor, impactul asupra mediului și reducerea sarcinilor administrative.

Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului RO e-Factura și documentația tehnică sunt disponibile pe secțiunile dedicate ale paginilor web ale Ministerului Finanțelor și ANAF, respectiv https://mfinante.gov.ro/web/efactura.


Publicat

în

,

de către