Norme metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale aplicabile instituţiilor financiare nebancare!

Ordinul nr. 3/2024 prevede aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor, aplicabile instituţiilor financiare nebancare.

Administratorii, directorii financiar – contabili, contabilii – şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului instituţiilor financiare nebancare răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări.

De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar – contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportarea contabilă anuală pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor.


Publicat

în

de către