Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Noutăți privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2022!

Autor: Diana Jitaru
ianuarie18

Situaţiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2022, întocmite de instituţiile publice, se transmit pe suport hârtie şi în format electronic la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.

Potrivit Ordinului nr. 596/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 44/2023, documentele se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.

Documentele transmise la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.

Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanţelor sau unităţile subordonate, după caz, şi instituţiile publice.

De menționat că răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.

Comentariile sunt închise pentru Noutăți privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2022!

Comments are closed.


Arhiva