Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

A fost aprobat Sistemul de raportare contabilă

Autor: Diana Jitaru
iulie20

Ordinul nr. 1669/2022 prevede aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Entităţile depun raportările contabile în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Formatul electronic al raportărilor contabile depuse constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2022, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.

Categorii: Contabilitate
Comentariile sunt închise pentru A fost aprobat Sistemul de raportare contabilă

Comments are closed.


Arhiva