Înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Ordinul nr. 981/2024 prevede înregistrarea în contabilitate a unor impozite.

În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.

Impozitul pe profit/Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.

Cu ajutorul contului 441 se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, precum şi impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal.

Contul 441 «Impozitul pe profit şi alte impozite» este un cont de pasiv.


Publicat

în

de către

Etichete: