Modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România!

Hotărârea nr. 28/2024 prevede modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

Înscrierea auditorilor financiari ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România are la bază ordinul preşedintelui ASPAAS de autorizare ca auditor financiar.

Înscrierea ca membru al Camerei a auditorilor financiari se face prin hotărâre a Consiliului CAFR, care se comunică spre informare Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS).

Înscrierea firmei de audit ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România are la bază ordinul preşedintelui ASPAAS de autorizare ca firmă de audit.


Publicat

în

de către