Modificări ale Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului

Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) au fost modificate și completate de Ordinul nr. 2538/2023.

Ca noutate se prevede că în cazul obligaţiilor de plată către instituţiile publice, respectiv pentru plăţi solicitate de către instituţii publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituţiile publice au obligaţia de a informa contribuabilii referitor la codul IBAN aferent contului în care aceştia vor efectua plata sumelor datorate, precum şi la codul de identificare fiscală.

Eventualele sume virate de către contribuabili în conturile corespunzătoare de venituri bugetare/disponibil deschise la unităţile Trezoreriei Statului codificate cu codul de identificare fiscală prevăzut la art. 5 lit. k) pct. 10 în loc de codul de identificare fiscală prevăzut la art. 5 lit. k) pct. 4 rămân înregistrate în contul în care au fost încasate, în măsura în care instituţia publică nu solicită unităţii Trezoreriei Statului transferul acestora în acelaşi cont de venituri bugetare/disponibil în care suma a fost încasată, codificat cu codul de identificare fiscală al instituţiei publice respective.

Solicitarea adresată în scris unităţii Trezoreriei Statului cuprinde informaţii cu privire la suma încasată, respectiv numărul şi data documentului de plată, suma, datele de identificare ale plătitorului (nume şi prenume/denumire, codul de identificare fiscală), contul beneficiar, şi orice altă informaţie relevantă care să identifice unic o sumă încasată.


Publicat

în

, ,

de către