Registrul de evidenţă fiscală

Codul de procedură fiscală este actul legislativ care reglementează obligaţia contribuabililor de a întocmi Registrul de evidenţă fiscală.
contribuabilii sunt obligaţi să conducă evidenţe fiscale pentru stabilirea stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale de plată datorate.
Jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de evidenţă fiscală şi altele sunt registrele, situaţiile care trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale şi a creanţelor şi obligaţiilor fiscale.
Obligatoriu pentru contribuabilii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit, constă în întocmirea Registrului de evidenţă fiscală. Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte pentru fiecare perioadă şi conţine un tabel cu 3 coloane: nr crt.; explicaţii privind operaţiunile efectuate şi calcului impozitului pe profit; valoare ron.


Publicat

în

de către