Măsuri privind întărirea disciplinei financiare!

OUG nr. 65/2024 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Actul normativ adoptat de Guvern aduce următoarele modificări pentru operatorii economici aflați în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea organelor administraţiei publice centrale:
•Prelungirea termenului de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli până la data de 31 octombrie a anului curent. Această prelungire este condiționată de întocmirea de către ordonatorii principali de credite a unei analize prin care se stabilesc cauzele și/sau persoanele vinovate pentru nerespectarea termenului de aprobare de 150 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.
•Suspendarea alocării de fonduri de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru operatorii economici care au depășit termenul de aprobare de 150 de zile.
•Interdicția alocării de fonduri de la bugetul de stat pentru operatorii economici care nu au bugetul de venituri și cheltuieli aprobat până la data de 31 octombrie a anului curent.

Introducerea unor contravenții, începând cu anul 2025, pentru nerespectarea termenelor de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli, aplicată ordonatorilor principali de credite.


Publicat

în

de către