Norme profesionale privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală!

Hotărârea nr. 6/2024 prevede modificarea şi completarea Normelor profesionale privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali asistenţi, pe perioada stagiului.

Stagiul se poate întrerupe pentru o perioadă cumulată de maximum 24 de luni. Întreruperea şi reluarea stagiului se notifică îndrumătorului şi Camerei, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, utilizând formularele puse la dispoziţie de Cameră, pe site-ul acesteia.

Poate avea calitatea de îndrumător de stagiu consultantul fiscal activ sau societatea de consultanţă fiscală care deţine viza anuală de liberă practică şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a depus la Cameră o cerere de înscriere pe Lista îndrumătorilor de stagiu;
b) nu a fost sancţionat disciplinar conform art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;
c) a declarat venituri din activitatea de consultanţă fiscală, conform declaraţiei de venit aferente anului financiar anterior depunerii cererii.


Publicat

în

,

de către