2013 şi pragurile valorice Intrastat

Anul Nou 2013 ne provoacă încă de la început cu noutăţile sale legislative, iar operatorii economici ce au obligaţia declarării achiziţiilor și livrărilor intracomunitare au parte acum de surprize. Dacă în 2011 şi 2012 pragurile valorice INTRASTAT au fost pentru introduceri intracomunitare 300.000 lei şi pentru expedieri intracomunitare 900.000 lei, în 2013, prin Ordinul INS nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2013, au fost aprobate ca  praguri:
            – 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri, sumă ce trebuie declarată de către operatorul economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei, păstrându-se valoarea din anii anteriori;
            – 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri, sumă ce trebuie declarată de către operatorul economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 500.000 lei, fiind astfel majorată suma aprobată în ultimii doi ani cu 200.000 lei.

Cine trebuie să depună declaraţia Intrastat în 2013?

Toţi operatorii economici înregistraţi în scopuri de TVA, care în cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită Institutului Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2013.

Pot deveni însă, în cursul anului 2013, furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2013, aceştia trebuind să completeze şi să transmită declaraţii statistice începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2013 a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri.

De ce sunt importante aceste praguri valorice ?! Pentru că reprezintă limita minimă, pe care dacă nu o îndeplinesc, operatorii economici sunt scutiţi de obligaţia transmiterii declaraţiei Intrastat.

Declaraţia Intrastat se depune lunar până la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă, numai în formă electronică, folosind aplicaţiile informatice oferite gratuit de Institutul Naţional de Statistică operatorilor economici, sau utilizând alte programe, ce respectă însă ca structură aplicaţiile INS.