ANAF derulează un program de conformare în domeniul serviciilor de înfrumusețare

Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează, la nivel național,
începând cu luna martie a.c., un program de conformare referitor la veniturile
realizate de persoanele fizice care prestează activități de
înfrumusețare/întreținere corporală, continuând astfel inițiativa, demarată în
2022, de a sprijini contribuabilii din acest domeniu în vederea îndeplinirii
obligațiilor fiscale ce le revin (înregistrare, declarare, plată).

Programul de conformare își propune să crească gradul de informare a
contribuabililor care realizează sau care vor realiza venituri din activități de
înfrumusețare și întreținere corporală.

O informare adecvată va conduce la
creșterea nivelului de conștientizare a obligațiilor fiscale ce derivă din obținerea
unor astfel de venituri și va reduce riscul penalizărilor/amenzilor în cazul unor
controale sau inspecții fiscale.


Publicat

în

,

de către