Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Contribuţia de sănătate a persoanelor fără venit

Autor: Conta Conect
octombrie11

retete_medicamente_prescriptie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează într-un comunicat că persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul Fiscal datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se poate plăti astfel:

 • lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară, și au obligația să plătească CASS pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declarația;
 • la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declarației, aplicând cota individuală de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe țară.

Potrivit Art. 155 din Codul Fiscal, categoriile de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate sunt:

 1. venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
 2. venituri din pensii, definite conform art. 99;
 3. venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
 4. venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. 7-9;
 5. venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
 6. venituri din investiţii, definite conform art. 91;
 7. venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
 8. venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117;
 9. indemnizaţii de şomaj;
 10. indemnizaţii pentru creşterea copilului;
 11. ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse, sub salariul minim brut pe economie, și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuției se suportă din alte surse, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții, respectiv cu aplicare cotei individuale (5,5%) la salariul minim brut pe economie.

 Etichete: , , ,
Comentariile sunt închise pentru Contribuţia de sănătate a persoanelor fără venit

Comments are closed.


Arhiva