Facilităţi fiscale pentru contribuabilii care îşi achită datoriile până în martie

facilitati-fiscale_41Conform Ordonanţei de Urgenţă adoptată, în data de 14 octombrie, de Guvern, contribuabilii care îşi achită până la 31 martie obligaţiile de plată principale datorate bugetului, restante la 30 septembrie 2015 şi administrate de ANAF, vor beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente acestora, iar celor care plătesc până la 30 iunie 2016 o cotă de 45,8% din dobânzile aferente li se anulează 54,2% din dobândă.

De aceste facilităţi fiscale vor putea beneficia, dacă îndeplinesc condiţiile legale, contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică.

Scopul actului normativ este acordarea unor facilităţi fiscale, pe de o parte, în sensul sprijinirii contribuabililor aflaţi în dificultate, iar, pe de altă parte, în sensul stimulării achitării obligaţiilor de plată restante la buget şi majorării încasărilor bugetare.

Pentru a beneficia de aceste facilităţi fiscale, contribuabilii trebuie să depună o cerere în acest sens la organul fiscal şi să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii.

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitatea prevăzută de ordonanţa de urgenţă se acordă dacă organul deliberativ local, respectiv consiliul local, emite o hotărâre în acest scop. În acest caz, facilitatea vizează anularea până la 73,3% din majorările de întârziere ce reprezintă componenta de penalitate de întârziere.

Procedura de aplicare a ordonanţei de urgenţă se va aproba în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central sau prin ordin al conducătorului instituţiei sau autorităţii publice, în cazul obligaţiilor de plată individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal central.


Publicat

în

de către