Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Contribuabilii vor fi înştiinţaţi privind depăşirea termenului legal de depunere a unor declaraţii fiscale

Autor: Diana Jitaru
aprilie23

În Monitorul Oficial nr. 325/2020 a fost publicat Ordinul nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă .

Compartimentul de specialitate are obligaţia să înştiinţeze contribuabilii/plătitorii în legătură cu depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, prin comunicarea unei înştiinţări.

Înştiinţările privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare şi se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor fiscale.

Prin excepţie, înştiinţările privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgenţă se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare şi se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 30 de zile de la expirarea situaţiei de urgenţă.

Pentru obligaţiile fiscale nedeclarate, care fac obiectul unei inspecţii fiscale, nu se emit înştiinţări privind nedepunerea în termen.

Comentariile sunt închise pentru Contribuabilii vor fi înştiinţaţi privind depăşirea termenului legal de depunere a unor declaraţii fiscale

Comments are closed.


Arhiva