Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Formularul 083. Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura

Autor: Diana Jitaru
noiembrie19

A fost aprobată Procedura privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura”.

Ordinul nr. 1831/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1096/2021, prevede că Formularul (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura” se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

După depunerea formularului (083), având bifată secţiunea IV. Opţiune privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura, organul fiscal competent, respectiv Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti atribuie operatorului economic nerezident un număr de evidenţă, utilizat numai în cadrul sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura.

Operatorul economic nerezident care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura în relaţii comerciale B2B este înscris în Registrul RO e – Factura, organizat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii.

Comentariile sunt închise pentru Formularul 083. Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura

Comments are closed.


Arhiva