Formularul 107. Model și conținut!

Ordinul nr. 355/2024 prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/ sponsorizărilor/mecenatului”.

Declaraţia informativă se depune până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, prevăzut de lege.

În cazul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, persoana juridică responsabilă are obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului efectuat(e) de membrii grupului.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Publicat

în

,

de către