Instrucțiuni de completare a „Declaraţiei consolidate privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”

Ordinul nr. 310/2023 prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 Grup fiscal „Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”.

Declaraţia consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal se completează şi se depune de către persoana juridică responsabilă pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor/până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea fiscală a persoanei juridice responsabile împreună cu declaraţia anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru.

Potrivit știrilor juridice, declaraţia consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, împreună cu declaraţiile anuale privind impozitul pe profit ale membrilor grupului fiscal (formular 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”), în format electronic.

Fiecare membru al grupului fiscal completează propria declaraţie privind impozitul pe profit (formular 101), cu ajutorul aplicaţiei informatice de asistenţă. Declaraţia privind impozitul pe profit semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic.


Publicat

în

,

de către