Modificări privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală!

Hotărârea nr. 565/2024 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Agenţia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, precum şi controlul fiscal, respectiv inspecţie fiscală, control inopinat, control antifraudă, verificarea situaţiei fiscale personale, verificare documentară, conformare voluntară pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda fiscală şi evaziunea fiscală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi structuri subordonate este de 22.507, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

Personalul Agenţiei este compus din demnitari, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, şi din personal contractual.


Publicat

în

,

de către

Etichete: