Norme privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor!

Hotărârea nr. 123/2023 prevede aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Pentru activitatea proprie, corespunzător naturii şi dimensiunii activităţii desfăşurate, firmele de audit au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane, din cadrul firmei, care au responsabilităţi în aplicarea legislaţiei în domeniul combaterii şi prevenirii spălării banilor, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, cu aprobarea conducerii entităţii. Documentele întocmite în acest sens se păstrează la sediul firmei de audit.

Firmele de audit au obligaţia de a înregistra şi păstra în evidenţele proprii toate documentele în format letric cu semnăturile olografe ale reprezentanţilor acestora sau în format electronic, înregistrate în cadrul entităţii, prin care sunt selectate şi testate persoanele desemnate, pe care le pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control, la cererea acestora.


Publicat

în

de către