Norme privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată către Ministerul Finanţelor

Norma nr. 1/2024 prevede privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată către Ministerul Finanţelor – Trezoreria Statului în mesajele electronice utilizate în sistemele de plăţi.

Prezenta normă se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre stabilite în România, care participă la sistemele de plăţi autorizate de Banca Naţională a României.

În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru procesarea automată a plăţilor transmise prin sistemele de plăţi către Ministerul Finanţelor – Trezoreria Statului, prezenta normă stabileşte:
a) modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate de sistemele de plăţi menţionate mai sus;
b) obligaţiile participanţilor la sistemele menţionate, care decurg din utilizarea mesajelor electronice în cadrul respectivelor sisteme.


Publicat

în

de către