O zi până la termenul limită de depunere a declarației unice!

Joi, 25 mai este termenul limită de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Reamintim că declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro;
– prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Se recomanda ca declarația să fie depusă prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” .


Publicat

în

,

de către