Obligaţii pentru contribuabilii care au înfiinţat sedii secundare

Contribuabilii care au infiintat sedii secundare care au sub 5 salariati au obligatia sa le declare prin completarea formularului Declaratie privind sediile secundare – formular 061 (Ordinul ANAF 3725/2017)

Depunerea declaratiei: Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului (societatii mama) care le infiinteaza insotita de o copie a certificatului de inregistrare fiscala a contribuabilului de care apartine sediul secundar şi de copii ale documentelor doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie.

Aceste documente nu se depun daca organul fiscal detine documente doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie de la contribuabil sau alte autoritati ori institutii publice.

Termenul de depunere al declaratiei: 30 de zile de la infiintarea sediului secundar (Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, articolul 85)

Incetarea activitatii sediului secundar care are sub 5 salariati se face prin depunerea formularului 061 si a documentelor doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie privind desfiintarea sediului secundar. (Ordinul ANAF 3725/2017)


Publicat

în

de către