Plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2024!

În Monitorul Oficial nr. 1185/2023 a fost publicată Legea nr. 417/2023 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2024.

Se prevede că plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent din produsul intern brut, este de minus 5,0% în anul 2024 şi de minus 4,7% în anul 2025.

Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent din produsul intern brut, este de 8,5% în anul 2024 şi de 8,0% în anul 2025.

Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârşitul anului 2024, este de 49,8% din produsul intern brut.

În anul 2024, plafonul privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale, este în sumă de 2.000 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale este în sumă de 3.000 milioane lei. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ – teritorială, este de maximum:
a) 50 milioane lei, în cazul comunelor;
b) 100 milioane lei, în cazul oraşelor;
c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi judeţelor.

Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administraţiei publice de minus 1% din produsul intern brut.


Publicat

în

,

de către

Etichete: