Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Precizări ANAF privind acordarea bonificaţiilor la plata impozitului pe profit

Autor: Diana Jitaru
aprilie28

Pentru acordarea bonificațiilor la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trim.I 2020, inclusiv a impozitului datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020, pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020, contribuabilii şi autorităţile fiscale vor avea în vedere următoarele precizări:

– calculul şi deducerea bonificaţiei din impozitul datorat pentru determinarea impozitului rămas de plată se realizează de către contribuabil;

– bonificaţia se deduce din impozitul datorat, indiferent de procedurile legale de distribuire şi de stingere a creanţelor bugetare prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi de legislaţia terţiară corespunzătoare;

– termenul „plătesc” prevăzut de art. 1 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2020 are în vedere numai plata efectivă a impozitului datorat diminuat cu suma aferentă bonificaţiei, aşa cum rezultă şi din instrumentul de motivare şi promovare a actului normativ,“ în vederea stimulării plăţii obligaţiilor fiscale scadente, ţinând cont de necesităţile de finanţare a cheltuielilor bugetare se impune acordarea unor bonificaţii de plată pentru contribuabilii care au capacitate financiară de a plăti impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”. În acest sens, nu sunt avute în vedere celelalte modalități de stingere a creanțelor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, respectiv nu se calculează bonificație pentru: compensare, scutire, anulare, prescripție, dare în plată sau prin alte modalități prevăzute de lege;

– bonificaţia se acordă numai pentru plăţile efectuate după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 până la data de 27 aprilie 2020, plaţi reprezentând impozit datorat aferent trim. I 2020 diminuat cu suma aferentă bonificaţiei; în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bonificaţia se acordă numai pentru plăţile efectuate după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020, după caz, plăţi reprezentând impozit datorat diminuat cu suma aferentă bonificaţiei.

Comentariile sunt închise pentru Precizări ANAF privind acordarea bonificaţiilor la plata impozitului pe profit

Comments are closed.


Arhiva