Precizări ANAF privind impozitarea nunților!

Având în vedere informațiile apărute în mass media și pe rețelele sociale cu privire la „impozitarea nunților”, ANAF face următoarele precizări.

La art. 62 din același act normativ, sunt enumerate veniturile care sunt
neimpozabile, în cazul cărora nu există obligația declarativă din partea
contribuabilului. La lit. p) sunt prevăzute sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur de investiții, primite cu titlu de moștenire ori donație.

În concluzie, sursele de fonduri de natura darurilor de nuntă/de botez nu sunt venituri impozabile, nefiind supuse obligației declarării


Publicat

în

,

de către