Precizări ANAF referitoare lacompletarea și depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit

Pentru anul fiscal 2023, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu a suferit modificări care să impună actualizarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 101 Grup fiscal „Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”.

Ca urmare, în anul 2024, în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative privind impozitul pe profit datorat pentru anul 2023, contribuabilii utilizează formularele 101 și 101 Grup fiscal aprobate prin actele normative menționate mai sus (și care au fost utilizate pentru
declararea obligației datorată pentru anul fiscal 2022/anul fiscal modificat care se încheie în anul 2023).

Declarațiile se completează cu ajutorul aplicației informatice de asistență și se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii


de către