Procedura privind depunerea Declaraţiei informative privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată

Ordinul nr. 825/2024 prevede aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată”.

Formularul (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată” se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii, până cel târziu la sfârşitul lunii care urmează după expirarea trimestrului calendaristic la care se referă informaţiile, care se consideră a fi ultima zi calendaristică a respectivei luni, chiar dacă aceasta este o zi nelucrătoare.

Prestatorii de servicii de plată trebuie să valideze datele din cuprinsul formularului (396) înainte de a-l transmite către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conformitate cu informaţiile obligatorii care trebuie raportate, prevăzute în cuprinsul anexei nr. 2 la ordin.

Datele transmise de prestatorii de servicii de plată sunt validate inclusiv de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În situaţia în care rezultatul validării este negativ, se respinge întregul formular (396), iar prestatorii de servicii de plată cărora li se aplică obligaţia prevăzută la art. 3212 alin. (2) din Codul fiscal trebuie să depună un nou formular (396).


Publicat

în

de către