Declararea şi plata impozitului pe profit anual

O înştiinţare pentru plătitorii de impozit pe profit a fost postată pe site-ul ANAF care se referă la declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial începând cu data de 1 ianuarie 2013, prin O.G. nr. 30/ 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum şi pentru reglemenarea unor măsuri financiar-fiscale, se modifică art. 34 din Codul fiscal în sensul că anumite categorii de contribuabili plătitori de impozit pe profit pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.
Excepţie de la plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, începând cu anul 2013 fac parte:
– organizaţiile nonprofit;
– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură;
– persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
– persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;
– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.


Publicat

în

de către