Raportarea informaţiilor referitoare la finanţările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial

Ordinul nr. 470/2024 aprobă reglementări privind raportarea informaţiilor referitoare la finanţările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial.

Declaraţia privind situaţia de trezorerie se întocmeşte şi se semnează de către persoanele abilitate, potrivit legii, să întocmească şi să semneze situaţiile financiare anuale.

Declaraţia privind situaţia de trezorerie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Declaraţia privind situaţia de trezorerie se depune odată cu situaţiile financiare anuale, folosind programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

În vederea depunerii declaraţiei, persoanele juridice fără scop patrimonial folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine prima pagină din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, semnată, potrivit legii, precum şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial, toate acestea fiind scanate, alb – negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierele zip ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parolă.


Publicat

în

de către