Se apropie termenul limită de depunere a declarației unice!

Termenul limită de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este joi, 25 mai.

Reamintim că potrivit legislației, declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro;
– prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din
cadrul unităţilor fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operaţiuni:
– înregistrarea în cadrul serviciului Spaţiul Privat Virtual;
– completarea Declaraţiei Unice;
– depunerea Declaraţiei Unice.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin şi funcţionarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special
instruit pentru a acorda îndrumare şi asistenţă pentru depunerea Declaraţiei unice.


Publicat

în

,

de către