ARSIT solicită abrogarea sistemului de TVA la încasare

Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe (ARSIT) solicită abrogarea sistemului de TVA la încasare în forma în care a fost adoptat prin OG 15/2012, HG 1071/2012 și Legea 208/2012.
Asociația își argumentează poziția explicând că nu există nici un studiu de impact care să demonstreze beneficiile acestui sistem.
ARSIT precizează că sistemul nu este un sistem real de TVA la încasare (întrucat dacă factura nu s-a încasat în 90 de zile, TVA tot trebuie colectat și apoi virat la stat) și nu respectă principiile de neutralitate a TVA.
Agenția a transmis Ministerului Finanțelor Publice o scrisoare prin care atenționează asupra faptului că acest sistem, prin modul în care a fost implementat, nu respectă principiile de neutralitate şi nu aduce reduceri semnificative de costuri pentru agenţii economici. Mai mult, ARSIT a menționat în această scrisoare că, pentru a reprezenta o facilitate, sistemul trebuia să fie opțional, lăsat la libera alegere a contribuabilului și nu impus. De aceea, ARSIT a solicitat publicarea rezultatelor studiilor de impact efectuate de Guvern pentru susținerea introducerii acestei măsuri.