Un nou model al Declarației 112!

Ordinul nr. 1994/2023 prevede aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului sunt stabilite în anexa la Ordinul menționat mai sus.

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice au obligaţia depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.


de către