Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Va fi modificată procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală

Autor: Diana Jitaru
noiembrie7

Pe site-ul ANAF-ului regăsim publicat Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea Procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3654/2015.

Proiectul de ordin care are în vedere următoarele:
– reglementarea modalității de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru asocierile și entitățile fără personalitate juridică, caz în care cererea se depune la organul fiscal central în a cărui ază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art.31 alin.(1) lit.d) din Codul de procedură fiscală iar certificatul de atestare fiscală nu conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora;
– stabilirea termenului de 90 de zile ca și perioadă de utilizare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere și a unui termen de 30 de zile pentru celelalte categorii de contribuabili;
– completarea mențiunilor relevante pentru situația fiscală a contribuabililor din certificatul de atestare fiscală cu situația prevăzută la art.157 alin.(3) sau cea prevăzută la art.194 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, respectiv situația în care suma obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante, precum și cea în care contribuabilul înregistrează obligații fiscale care constituie condiție de acordare a înlesnirilor la plată.

Categorii: Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru Va fi modificată procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală

Comments are closed.


Arhiva