Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) va prelua unele creanţele bugetare!

OUG nr. 49/2024 privind reglementarea cadrului general de preluare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor creanţe bugetare restante aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală asupra unor societăţi cu capital majoritar sau integral de stat a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 454/2024.

Ordonanţa de urgenţă stabilește cadrul legal prin care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) preia creanţele bugetare asupra unor societăți cu capital majoritar și/sau integral de stat de importanță strategică pentru economia României, care sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) și se află într-una din procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Măsura de preluare a creanțelor de către AAAS vizează monitorizarea printr-o singură instituţie maximizarea recuperării creanţelor, cu rezultate benefice asupra activităţii economice a acestor societăţi. Această procedură va contribui la încasarea creanţelor, concomitent cu dezvoltarea activității economice a acestor societăți, prin atragerea unor potenţiali investitori, și va avea un impact social important, prin păstrarea locurilor de muncă aflate în acest moment în pericol.

Concret, AAAS preia de la ANAF creanţele bugetare – impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii – asupra unor societăți cu capital majoritar sau integral de stat.
Creanțele vor fi calculate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţe aprobate, iar după preluarea de către ANAF își vor păstra același regim juridic.

În acest sens, vor fi emise hotărâri de guvern pentru fiecare preluare în parte.

Creanțele preluate de AAAS vor fi scoase din evidenţele ANAF și implicit, din contabilitatea bugetară.

Pentru litigiile existente și procedurile reglementate de Legea nr. 85/2014, AAAS preia toate drepturile și obligațiile ANAF, iar actele îndeplinite anterior rămân valabile.

ANAF va notifica debitorii privind preluarea de către AAAS a creanțelor.


Publicat

în

de către