Etichetă: arenda

 • Ministerul Agriculturii le promite fermierilor subvenţii pe teren mai mari

  Ministerul Agriculturii le promite fermierilor subvenţii pe teren mai mari cu 20 de procente, adică circa 200 de euro, pentru a încuraja comasarea terenurilor şi a micşora numărul celor 500 de mii de hectare de teren nelucrate. Astfel, micii fermieri care au terenuri de cel mult cinci hectare, pe care le vând sau le arendează, vor primi…

 • Noi reguli pentru completarea formularului 112

  Potrivit ultimelor noutăţi legislative din domeniul fiscal, în Monitorul Oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2014, a fost dat publicării Ordinul M.F.P. nr. 1977/2013 privind modificarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de…

 • Contribuţii noi pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

  Mai întâi de toate să ne reamintim care sunt veniturile din cedarea folosinţei bunurilor. Conform definiţiei date de Codul fiscal veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.…

 • Formularul 172 – declaraţie-inventar pentru redevenţele restante faţă de ADS

  Întrucât  prin OUG nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă au fost preluate în administrare de către ANAF, Ordinul ANAF nr. 8/2013…