Etichetă: capitol

  • Proiect: Modificarea unor reglementări contabile

    Ministerul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Ordin de modificare și completare a unor reglementări contabile. Prevederile cuprinse în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului…