Etichetă: cazier fiscal

 • Codul fiscal a fost modificat!

  În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 44 din data de 17 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. OUG nr. 25/2018 a fost aprobată cu următoarelor modificări esențiale:

 • Noi reglementări privind cazierul fiscal

  Guvernul a aprobat, prin ordonanţă, un set de reglementări privind cazierul fiscal, menite să contribuie, pe de o parte, la aplicarea unor mecanisme mai echitabile şi mai simple în ceea ce priveşte înscrierea şi radierea faptelor din cazierul fiscal, bazate pe principiul proporţionalităţii, iar, pe de altă parte, să îmbunătăţească conduita fiscală a contribuabilului. Principalele…

 • Proiect: Ordonanța privind cazierul fiscal

  Ministerul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Ordonanță privind cazierul fiscal. Promovarea actului normativ este determinată de necesitatea: – îmbunătăţirii comportamentului fiscal al contribuabililor şi creşterea conformării voluntare, având ca rezultat îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetului general consolidat; – îmbunătăţirii şi adaptării reglementărilor privind cazierului fiscal, prin stabilirea unui cadru unitar şi coerent de organizare a…

 • Cazierul fiscal şi modificările sale

    Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 1717/2012 modifică şi completează Ordinul MFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal.    Noul act normativ modifică şi înlocuieşte la Anexa 1 formularul 508 „Fişa…