Etichetă: cod fiscal

 • Ultimele modificări ale Codului fiscal!

  În Monitorul Oficial nr. 534/2024 a fost publicată OUG nr. 59/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale.

 • Donatorii pot beneficia de scutirea impozitului pe clădiri și teren!

  Legea nr. 74/2024 modifică şi completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se prevede că, consiliile locale pot hotărî acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri și teren pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire situată în România şi care fac dovada a cel puţin trei donări de sânge în cursul unui…

 • Modificări importante au fost aduse Codului fiscal!

  OUG nr. 30/2024 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. Principalele modificări aduse OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizează:

 • Ultimele modificări ale Codului Fiscal!

  Legea nr. 33/2024 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se prevede că prestatorii de servicii de plată sunt obligaţi să păstreze evidenţe ale beneficiarilor plăţilor şi ale plăţilor în legătură cu serviciile de plată pe care le prestează pentru fiecare trimestru calendaristic, pentru a permite organelor fiscale competente să efectueze controale…

 • ANAF. Broşură privind declarația unică!

  Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat o broşură privind declarația unică – (Formular 212). Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă deasociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivitprevederilor Codului…

 • Declarația unică 2024!

  Ordinul nr. 6/2024 prevede aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

 • Principalele măsuri în domeniul impozitului pe venit!

  În Monitorul Oficial nr. 1196/2023 a fost publicată Hotărârea nr. 1336/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • Procedura de restituire TVA aferente achizițiilor de bunuri efectuate de entitățile nonprofit

  Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • Facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor sunt acordate până la finalul anului 2028

  Persoanele fizice din domeniul construcțiilor beneficiază de facilităţi fiscale pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.

 • ANAF. Informare privind depunerea Declarației unice!

  ANAF anunță că săptămâna viitoare, pe 25 mai 2023, se împlinește termenul pentru depunerea Declara 112 rivind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Declarația se completează și se depune e către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din…