Etichetă: conținut

  • Modelul și conținutul formularului 088 – Proiect de modificare

    Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3841/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 088 ”Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, a fost publicat, în dezbatere publică, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Formularul 088 se completează…

  • Proiect pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 311

    Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) ”Declarație privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”,conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicat, în dezbatere…