Etichetă: declaratia 205

 • Declaraţiile 205 şi 207 au suferit modificări!

  Pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost publicat un OPANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit” si 207 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti„.

 • Dividende – implicaţii fiscale pentru plătitor şi beneficiar

  Dividendul reprezintă, conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat, proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar…

 • 28 februarie, termen unic pentru Declaraţia 205

  Joi, 28 februarie, este termen limită pentru depunerea formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, aferent anului 2012. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost…

 • Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit

  Declaratia 205 se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Codul fiscal. Aceasta  se completează şi se depune şi de către intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de…